GYÜLEKEZETÜNK TÖRTÉNETE

Már 1958-ban létezett egy pár magyar adventista család Torontóban akik egy kis csoportot alkottak az akkori Jugoszláv gyülekezetben. Sleher pásztor, aki a Jugoszláv Adventista gyülekezet pásztora volt,  fölkarolta ezt a parányi népet és együtt gyűltek össze a volt Ukrán Adventista gyülekezet kápolnájában.

 Gyülekezetünk formálisan Sohlman Károly, egy népszerű Magyarországon született lelkipásztor által alakult meg, 1965-ben. Nyugdíjas lelkipásztorként az Amerikai Eggyesült Államokban, New York városában élt. Rendszeresen látogatott Torontóba, hintve az ige magvát minden igazságot szerető és kereső magyar ember számára. Csak idő kérdése volt, hogy hivatalosan megalakuljon az a parányi kis fény amely tovább viheti majd Isten üzenetét Torontóban...

 A gyülekezet megalakulása után Lénárt Béla, Jugoszláv magyar születésű lelkipásztor vette át a gyülekezet vezetését. Bár Sohlmann Károly lelkész továbbra is segítette és felkarolta a kis csoportot evangélizációs sorozataival, Lénárt testvér feleségével Ninával és az akkori gyülekezet tagjaiva,l együtt fáradoztak azon, hogy Isten üzenete hallható legyen a városban.  Ezalatt az idő alatt is odaadó, türelmes lelkipásztorként volt ismeretes és hosszú ideig szolgált Torontóban.

 A gyülekezet megalakulásának kezdetén 2-3 évig az Ukrán Adventista gyülekezet helyiségében találkozott, azután pedig a Portugál Adventista közösség eggyik kápolnájában rendelt az Úr nekünk helyet, az 506 College Street cím alatt. A két gyülekezeti helyiség csupán pár utcával volt egymástól, mindkét hely Torontó belvárosában.

 1978-ban Lénárt Béla lelkipásztor nyugdíjba vonulása után Szerecz László lelkipásztor vette át a gyülekezetet. Feleségével Évával és három gyermekükkel teljesen Isten szolgálatában állva a gyülekezet szépen növekedett lelkileg és létszámban. Gyülekezetünk ezalatt az idő alatt megközelítette az 50 taglétszámot. Szerecz testvér úgyszintén nagyon szivén viselte az özvegyek és betegek sorsát.

 1983-ban Szerecz lelkész elhelyezése után idős Móra Imre lelkipásztor lett a gyülekezet vezetője. Feleségével, Ilonával eggyütt Barrie-ből utaztak a gyülekezeti összejövetelekre és mindketten fölkarolták és fönntartották a magyar csoportot.

 1989-ben Kalmár Gyula lelkipásztor lett kihelyezve a helyi Konferencia által. Bár felesége Vera és két fiúk nem beszélt magyarul, hűségesen szolgálták a gyülekezetet hétről hétre.  Ezalatt az idő alatt gyülekezetünk nehéznek találta a belvárosi parkolást és forgalmat, ezért elköltözött a 2395 Bayview Avenue Bob Rumball Center kápolnájába. Egy év szolgálat után Kalmár testvér egy angol gyülekezet pásztorolására lett megkérve. ĺgy a gyülekezet az elkövetkezendő 4 évben magyar pásztori szolgálat nélkűl folytatta küldetését. 1990-től 1994-ig Horváth Katalin testvérnő lett kinevezve a gyülekezet élére. Minden évben Konferencia által kinevezett pásztorok felügyelték a gyülekezet működését: Clayton Stanvic (1991), Barry Hubley (1992) és Ilijah Beslic (1993).

Ezen hiányos időben az urvacsorai szertartásokkor két lelkipásztorra (Milovan Bogomirovic és Gerrard Christiansen-re) mindig számíthattunk. Horváth Márton, Arthur Kiziak, Daniella Drábik, Jagos Ivanovic, Edward Johnson és Rory MacIntosh testvérek szívesen rendelkezésére álltak a gyülekezetnek az Isten ígéjének elhangzásában... A gyülekezet, sok nehézségek között is, továbbra folytatta munkáját és hivatását.

 1994-ben a gyülekezet újbol magyar lelkipásztort kapott, és 1994 őszétől Kapusi András lelkész vette át a lelkipásztori megbízást. Feleségével eggyütt, Juliannával és három gyermekükkel az Egyesült Államokból érkeztek. Ez egy nagyszerű válasz volt Isten részéről.

 2000 nyarán, közel a Torontóban megtörténő Generál Konferencia üléséhez, gyülekezetünk szomorúan vette tudomásul, hogy Kapusi testvér elhelyezést kapott közösségünkből. Hiányában a gyülekezet majdnem egy egész évig volt lelkipásztori vezetés nélkül, amikor 2001 februárjában imáink meghallgatásra találtak és Nagy  Károly lelkipásztor áthelyezése megérkezett a Román Uniótól és így alkalmazhatta őt az Ontáriói Egyházterület. Feleségével Cristinával és két gyermekével hűségesen szolgálták a Torontói közösséget 18 éven keresztül.